Църква ХРИСТОВА РАДОСТ
ПЕСНИ

Видео от последния ни концерт

Аз бях в градината сам

Глас достигна до моите уши, Исус до мен се приближи.

Пр.: Той върви със мен и разговаря с мен и ми казва Негов съм аз.
Радост заедно споделихме там, каквато никой не знай.

Тъй сладък бе Божият глас, о, в блаженство чудно бях аз.
И мелодия в мен кънти всегда, насища моята душа.

Пр.: Той върви със мен...

През целия ден бях с Христа, неусетно падна нощта.
От скръбта ме Той призова с любов и аз послушах този зов.

Пр.: Той върви със мен...

Йоан 20:14

Аз веч решил съм

Аз веч решил съм да следвам Господа, /3
не ще се върна аз назад.

Мнозина тръгват, но пак се връщат, /3
но аз ще следвам Господа.

Света оставям , Христа прославям, /3
не ще се върна аз назад.

Исус ще дойде и ще ме вземе, /3
да бъда с Него на небе!

Йоан 12:26

Аз издигам Твойто име

Аз издигам Твойто име,
аз обичам да Те хваля.
Аз съм толкова щастлив
за милостта Ти тъй безкрайна.

От небето дойде на таз земя!
За греховете ни Ти на кръста умря!
Твойта кръв ни уми, Твоя Дух ни роди,
благодарим Ти, Господи!

Аз потъвах във греха

Аз потъвах във греха, в мрака на бездната;
скъсан, мръсен, опетнен от благодат лишен.
Но Исус, всегда готов, чу моя жалък зов.
Сам простря ръка към мен и бях спасен!

Пр.: Той ме спаси и опрости.
Когато аз бях в калта, Сам пострада!
Той ме крепи и мир дари.
Все друго ще отлети, но Той стои!

О, когато виждам там Агнец за мен заклан;
ум, сърце, живот, душа с родост ще принеса.
Аз пред Него ще стоя със искрена душа,
с песни вечно ще Го хваля всякога.

Пр.: Той ме спаси...

Вий, които сте в беда, гледайте на Христа;
Той с любов ще ви държи всред бурните вълни!
Той морето Сам смири, каза му да мълчи
и умилно днес зове да ви спаси!

Пр.: Той ме спаси...

Псалом 40:2

Аз ще ти пея

Че Твойта благост от живота е по-ценна.
Затуй с гласа си Теб ще славя Христе.(2)

Аз ще ти пея докато дишам,
и във Името Ти издигам ръцете си (2)

Алелуя! Исус победител Си

Алелуя! Исус победител си
Алелуя! Ний Тебе прославяме
На царете си цар!

Възкръсна със мощ,
Смъртта побеждавайки,
Разкъса оковите на силите адови
И царува до век

Алелуя! Благодариме ти
Алелуя! Ний Тебе прославяме
Ти Си Бог всемогъщ

Безкрайна е любовта на Исуса

Безкрайна е любовта на Исуса
и милостта на Отца няма край.
Нови са всяка сутрин. Да! Всяка сутрин,
Твоята вярност, Господим, неизразима е!

Плачът на Еремия 3:25

Бил ли си ти умит в кръвта

Още днес ела да бъдеш ти умит
във пресвятата кръв на Христа!
Ти на Него уповай, ще бъдеш чист
и ще станеш по-бял от снега.

Пр.: Във кръвта на Христа -
бил ли си ти умит от греха?
Алилуя! Твойте дрехи виж дали са без петна.
Бил ли си ти умит в кръвта?

Всекидневно ходиш ли ти със Христа?
Бил ли си ти умит във кръвта?
Чакаш ли от Него помощ всякога?
Бил ли си ти умит във кръвта?

Пр.: Във кръвта ...

Твойте дрехи ще бъдат ли бели
във пришествието на Христа?
Ще ли си готов в небе да влезеш ти?
Бил ли си ти умит във кръвта?

Пр.: Във кръвта ...

Свойте грешни дрипи вече не крий,
но умий се в кръвта на Христа!
Пълна прошка има; само се смири
и умий се сега във кръвта!

Пр.: Във кръвта ...

1 Йоан 1:7

Бог взе моя грях

Бог взе моя грях в туй име Исус
и роден свише бях аз в туй име Исус.
С туй име Исус към теб вървя,
днес любовта Му да споделя.

Пр.: Той каза: "Даром, даром
приел си, знай; даром, даром дай!
В моето име щом ти си щастлив,
ще разберат, че съм жив!"

Всяка сила дойде в туй име Исус;
на земя и небе в туй име Исус.
С туй име Исус към теб вървя
днес силата Му да споделя.

Пр.: Той каза: "Даром,...

Римляни 3:24

Бог е любов

Бог е любов! О, най-сладки думи!
Той ни възлюби!Бог е любов!
Пр.: Нек всеки радостно пее и слави
Него да слави: Бог е любов!

Бог е любов! Той прати Сина Си.
Бог е любов, нас от смърт спаси.

Пр.: Нек всеки радостно...

Бог е любов! Ние бяхме роби.
Бог е любов - нас освободи.

Пр.: Нек всеки радостно...

Тоз Изкупител и мен избави,
Моят Спасител и мен прости.

Пр.: Нек всеки радостно...

Аз Тебе вечно ще славословя,
на Теб ще пея - Ти си любов!

Пр.: Нек всеки радостно...

1 Йоан 4:10

Бог направи път

Бог направи път
там където няма път.
Работи тайно и вместо мен
Бог направи път за мен.
Ще ме води знам,
ще държи ръката ми.
С любов и сила за всеки ден,
Бог направи път./2

Като път във пустотата ще ме води,
в пустинята реки ще видия аз.
Всичко премина в миг
Словото му вечно е.
Прави Бог нещо ново днес.

Бог направи път...

Боже, отвори вратата

Боже, отвори вратата на Сион, да вляза там,
гдето радостно душата чака Тебе в Твоя храм.
О, блажено място е, пълно с мир, веселие.

Боже, аз при Тебе ида! О, при мен и Ти ела.
Гдето Тебе аз намеря, там небе е, не земя.
Влез Ти в моето сърце, нека Твой храм то да е!

Тук възпяват Твойта слава, сеят семето Твое.
В мене, Боже, нека дава плодоносни класове.
Умножи в мен благодат, дай да бъда аз по-свят.

Говори, ще слушам, Боже; викай ме, ще дойда аз.
Само Твойта воля може да владее между нас.
С хляб небесен ме храни, мене оживотвори!

Исая 51:11

Боже, Твойта любов ще свети

Боже, Твойта любов ще свети,
в този свят на грях ще свети.
Правда, истина, мир, подари ни!
"Слънце ярко", душете сплоти ни,
Ти ни огрей! Ти ни огрей!

Пр.: Грей, о, Христе! Изпълни таз земя със вяра,
влей Своя Дух във сърцата ни!
Възпламени тоз народ днес за Своя слава,
дай благодат, изпрати светлина!

Боже, идвам при Теб със радост
и заставам пред Твойта святост.
Чрез кръвта имам достъп до трона
и не съм подчинен на закона.
Ти ме огрей! Ти ме огрей!

Пр.: Грей, о, Христе...

Гледайки царската Ти с'яйност,
грее в нас Твоята безкрайност.
Промени тук от слава във слава,
всеки Тебе ще вред прогласява.
Ти ни огрей! Ти ни огрей!

Пр.: Грей, о, Христе...
Ноти

В тебе сме едно

В тебе сме едно
В Твоя Дух и в любовта
Ние сме едно във Теб сега.
Да познае света, че даде Своя Син
Отче, в Теб ние сме едно.(2)

Все добре е за мен

Мир сладък ли като река ме пои
Мир сладък ли като река ме пои,
ил скръб кат вълна ме круши,
Христе, Ти ме учиш да казвам смирен:
"Все добре, все добре е за мен!"

Пр.: Все добре е за мен.
Все добре, все добре е за мен!

Дали в изкушения, или беди -
мен вяра гореща крепи.
Христос беше бит и жестоко сразен
и кръвта си проля зарад мен.

Пр.: Все добре е за мен...

Грехът ми - о, радост в таз мисъл живей -
грехът ми, изцяло отнет,
виси там на кръста с Христа пригвозден,
а живот, веселба са за мен.

Пр.: Все добре е за мен...

Исусе желая изправен пред Теб
да видя с очите си сам,
как в Царството Свое владетел си там,
че за мен по-добре ще е знам.

Пр.: Все добре е за мен...

Всесилен наш Царю

Всесилен наш Царю и мил Спасителю, всред нас ела!
Творец в предвечността, Владетел на света,
о, чуй ни песента на похвала.

Исусе, Господи, към нас Ти приближи, чуй нашйй зов!
Силната Ти ръка, помощ да ни е тя,
надежда в таз земя во век веков.

Ти, Слово Божие, с меч на спасение, острия меч,
греха вред порази, от зло ни Ти пази,
а гибелни врази пръсни далеч!

Ти Утешителю, верен Свидетелю, влез Ти във нас!
Ти, силен Дух Свети, сърца ни освети!
Нас слаби укрепи във всеки час!

И, Тебе от сърце, Пресвята Троице, Тебе хвала!
Дай ни да гледаме Твойто величие
и песнопеем вси през вечността.

Псалом 24:10

Господ е моя канара

Господ е моя канара, прибежище от буря зла!
Кога нападнат ме беди, прибежище от буря зла!

Пр.:Наистина е Бог моя канара,
през тежки дни, през тежки дни!
Наистина е Бог моя канара,
прибежище от буря зла!

Господ е моя канара, прибежище от буря зла,
във болест, старост и в смъртта, прибежище от буря зла!

Пр.:Наистина е Бог ...

Господ е моя канара, прибежище от буря зла,
Той управлява кораба - прибежище от буря зла!

Пр.:Наистина е Бог ...

Господ е моя канара, прибежище от буря зла.
Не ще от нищо се боя, прибежище от буря зла!

Псалом 61:2-3

Догде се скитам, Отче мой

Догде се скитам, Отче мой, в тоз свят далеч от дома Твой,
/учи ме Ти на таз молба: "Да бъде волята Твоя!"/ 2

Ако най-драгото мое изискаш, то не е мое.
/Ще го отдам и ще река: "Да бъде волята Твоя!"/ 2

Ако само сърцето ми за гост приеме Духа Ти,
/за всичко друго ще река: "Да бъде волята Твоя!"/ 2

Преобрази ми волята и всичко ми вземи сега.
/Все, що ми пречи да река: "Да бъде волята Твоя!"/ 2

Кога престанат тук молби, със сълзи често смесени,
/ще пея горе в небеса:"Да бъде волята Твоя!"

Дръж ме все при кръста Свой

Дръж ме все при кръста Свой: извор е за мене.
Там намирам, Боже мой, чудно изцеление.

Пр.: С кръста Твой, Боже мой, ще се хваля с вяра.
С радост славния покой в Тебе ще намеря!

С кръста моята душа придоби спасение.
Там зорницата звезда свети тя над мене.

Пр.: С кръста Твой...

Божий Агнец, бди над мен, при тоз кръст пази ме!
Там да бъда всеки ден, о, ръководи ме!

Пр.: С кръста Твой...

Близо там ще чакам аз, докато реката
мина и във този час видя вечна слава.

Пр.: С кръста Твой...

Галатяни 6:14
Ноти

Запей с благодарност ти

Запей с благодарност ти
и Господа прослави.
За нас Той пожертва Своя Син - Христос!

Бях беден, сега богат съм;
слаб - Той ми даде сила!
Всичко това извърши Той за мен!

Заради мен остави славата Си

Заради мен остави славата Си в небеса,
Заради мен дойде да страда на света.
Заради мен изрече вечните Си словеса.
Спасителна надежда имам във Христа!

Пр.: Слава на Спасителя! Алилуя! (2)

Заради мен понесе хули и бичуване,
Заради мене чашата на скръб изпи!
На кръв потта Му се превърна в Гетсимания.
Заради мен на кръст пострада и умря!

Пр.: Слава на Спасителя! Алилуя! (2)

Със мощ възкръсна и възнесе се Той при Отца
И продължава да се моли там за мен!
Исусе, вярвам затова води ме смело Ти,
За да ти служа вярно тук през всички дни!

Пр.: Слава на Спасителя! Алилуя! (2)
Ноти

Земята е изпълнена със славата

Земята е изпълнена със славата
на Този Бог, живеещ в моята душа.
Сина Си даде Ти, света да промениш,
кой може се сравни със Твойта доброта!

Със вяра в Теб ще хваля Твоите дела
да видя Бог, царуващ тук на таз земя.
Завинаги ще Си мой път към вечността,
кой може се сравни със Твойта чистота!

Псалом 19:1
Ноти

Жив е! Жив е!

Пр.: Жив е! Жив е! Смъртта Той победи!
Жив е! Жив е! Господ пак се яви!
Жив е! Жив е! Със слава окръжен,
ще води нас в живот блажен.

Него ръце злодейски провесиха на кръст,
страдания и мъки там претърпя за нас;
в борбата със врага ни потта Му кръв стана,
но победи! Нему хвала!

Пр.: Жив е! Жив е...

Исусовото тяло поиска Йосиф сам
и Го погреба смело във гроб наблизо там,
Но чудний ден настана и камъкът падна,
Хрисос от гроба възкръсна!

Пр.: Жив е! Жив е...

На гроба подранила Мария със жени,
там ангелът им каза: Сега идете вий!
На всички разкажете най-радостната вест -
от гроба Той възкръсна днес!

Пр.: Жив е! Жив е...

Мария изумена пред празний гроб стои,
но ей я, пак блажена - Господ и се яви;
с блаженство във душата, "Равуни" Му каза
и тази вест разнесе тя.

Пр.: Жив е! Жив е...

Йоан 20:11-18

Има сила, чудотворна мощ

Над грях победа желаеш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в кръвта.
Над зло победа желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в кръвта!

Пр.: Има сила, чудотворна мощ във кръвта на Христа!
Има сила, чудотворна мощ във кръвта скъпа на Агнеца.

От гордост кой ще те освободи?
Мощ, пречудна мощ, се крий в кръвта.
Над страст победа желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в кръвта!

Пр.: Има сила...

По-бял от сняг да си искаш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в кръвта.
Рани греховни изчезнат ще вси;
пречудна мощ има в кръвта.

Пр.: Има сила...

И да Му служиш желаеш ли ти ?
Мощ, пречудна мощ, се крий в кръвта.
Него да славиш желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в кръвта!

Пр.: Има сила...

1 Петър 1:2

И Духът и невястата

И Духът и невястата казват дойди
Ти, който чуваш: кажи дойди
И който е жаден да дойде и той
Да пие даром от живата вода

Пр.: Алилуя Славен Бог Си Ти (3)
Алилуя, О славен Бог Си Ти.
Ноти

Каква приятна музика

Каква приятна музика и песни най-тържествени,
що от Сионската гора достигат до ушите ни!

Пр.: Слава, слава пеем ний, а горе пеят ангели:
Осана! Осана! Осана на Спасителя!

Ехтят детински гласове: Осана! Ето наший Цар!
На грешните Спасител е, на господари - Господар!

Пр.: Слава, слава ...

Таз най-приятна музика по целий свят ще проехти,
ще стигне до езичника, спасение да му вести.

Пр.: Слава, слава ...

Мил Отче, молим в целий свят Спасителя Ти изяви!
И всякъде да възгласят: Осана! Вси изкупени!

Пр.: Слава, слава ...

Матей 21:14-16

Кат елен за вода жадуващ

Кат елен за вода жадуващ, тъй е моята душа.
Тъй копнея да Те познавам и да Ти се поклоня.
Ти мой щит и сила си. Духът ми в Теб нека се смири.
Тъй копнея да Те познавам и да Ти се поклоня.

Искам Те повече от злато, само Ти ме правиш цял.
Ти един даваш вечна радост, смисъла на моя дял.
Ти мой щит и сила си. Духът ми в Теб нека се смири.
Ти един даваш вечна радост, смисъла на моя дял.

Ти мой брат си и мой приятел, даже ако си и Цар.
Теб обичам кат нищо друго, даже като никой друг.
Ти мой щит и сила си. Духът ми в Теб нека се смири.
Теб обичам кат нищо друго, даже като никой друг.

Псалом 42:1-2

Кое дете с добро сърце

Кое дете с добро сърце
спи в скута на Мария
И ангел бди над рой звезди
догдето спим и ние.

Пр.: Той е Исус Христос
на всички Цар, небесен гост
Хей, Хей викнете вред
на Господа привет.

Кой в бурна нощ спи между нас
на ладията крехка
И скача в миг и с мощен вик
дарява ни утеха.

Когато мрак се спусне пак
и легне на земята
Кой с нежен глас ни шепне пак
аз пазя от бедата.
Ноти

Който е под покрива на Всевишния

Който е под покрива на Всевишния
И под сянката на Всемогъщия
нек рече: Бог е чудно прибежище,
Господ мой и спасение мое.

Пр: Да живея всякога под закрила Божия
В безопасност при Него е мойта душа.
Далече чезне страха, в сърце царува мира
Щом над мен е божията ръка.

Ще спаси теб от вражи стрели
ще държи теб в прегръдката Си.
Под крилото Му ти в безопастност си
Верността Му над теб нежно бди.

Не ще плашат теб нощни тъми
Ни оскъдност, нито болести
Хиляди ще падат от двете страни
но теб нищо не ще повреди.

Ще изпрати за теб ангели
да не нараниш нозете си
на ръце ще те носи и ще те крепи
през опасните и мрачни дни.
Ноти

Колко драгоцен Приятел

Колко драгоцен Приятел, колко силен наший Спас!
Греховете ни отнема, носи всяка скръб за нас.
И таз благодат ни дава, и блаженството това:
да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба.

Дали имаш изкушен'я; плашиш ли се от беди?
Да не се обезсърчаваш към молбата прибегни.
Колко пъти ний без нужда губим мир и веселба
като не явим пред Бога всяко нещо чрез молба.

Дали можем да намерим някъде по целий свят
друг приятел толкоз верен като тоз от Назарет?
Съжалява наш'та слабост, вижда всяка ни беда;
да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба.

Дали сме обременени, с милост ни поканва Той;
колко да сме уморени, обещава нам покой.
Да прибягваме ний всички без забава към Христа,
да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба.

Йоан 15:14-15

Любовта Христова свързва ни в едно

Любовта Христова свързва ни в едно./ 2
Само тя ни вдъхновявя и крепи, и крепи.
Любовта Христова свързва ни в едно.

Любовта Христова дава сила нам./ 2
Тя извира от кръста на Христа, на Христа.
Любовта Христова свързва ни в едно.

Любовта Христова дава чуден мир./ 2
От сърцето Христово блика мир, блика мир.
Любовта Христова дава чуден мир.

Свойта сила свише Ти ни изпрати!/ 2
И душите ни слаби изпълни, изпълни!
Свойта сила свише Ти ни изпрати!

Римляни 8:35

Меко сърце

Меко сърце ми дай, Господи мой.
От безразличие ме запази.

Със Твоите сълзи да плача и аз
и с Твоето съчувствие ме изпълни.

Милостите Божи припомни

В бурите житейски щом попаднеш ти,
пътят ти кога покриват облаци,
спомняй всичко, що Господ ти е дарил
и ще видиш колко благ към теб е бил!

Пр.:Милостите Божи припомни,
всички поотделно повтори!
Припомни си що е теб сторил
и ще видиш колко благ към теб е бил!

Тежка скръб ли твоята душа гнети
или земна грижа много те смути.
Милостите Божи спомняй си тогаз
и ще Го възхвалиш ти във онзи час.

Пр.:Милостите Божи...

Гледаш ли богатствата на таз земя,
не забравяй Божиите съкровища!
Всяка твоя нужда Господ ще снабди,
само тихо уповай на Него ти!

Пр.:Милостите Божи...

Ободри се духом, гледай на Христа!
С Бож'я сила побеждавай тук скръбта!
В паметта си милостите Му пази,
тъй награда ще намериш в пътя си.

Пр.:Милостите Божи...

Псалом 107:31

Моят Бог е велик

Бог със слово сътвори света
Моят Бог е величествен Бог!
Да бъде светлина и стана светлина
Моят Бог е величествен Бог!

Бог простря небето и звездите,
Бог събра земята и водите.
Човека сътвори, живот му подари
Моят Бог е величествен Бог!

Пр.: Моят Бог е велик и мощен Бог – владее над света
Със мъдрост и любов – Той е мощен Бог (2)

Бог е истинен и справедлив
Моят Бог е величествен Бог!
Бог е верен и е милостив
Моят Бог е величествен Бог!

Бог е всемогъщ и щедър в любовта
Даде своя син в жертва за света
Който вярва в Него – той ще се спаси
Моят Бог е величествен Бог!

Над всяка сила

Над всяка сила, над всяка власт
Над всяка твар и създание
Над всяка мъдрост и човешки път
Ти Си бил преди началото

Над всяко царство, над всяка власт,
Над всяко чудо, което някой е видял
Със всичките богатства на света
Не се измерва Твоята цена

Разпнат бе, там на Голгота
Отхвърлен сам, стигна до смъртта
Като роза стъпкана в пръстта
Смири се ти, мислейки за мен.

Не в красиви думи и молби

Не в красиви думи и молби, нито в песни е живота ми;
/сам Исус животът вечен е. Всичко в Тебе имам,о, Христе!/ 2

Не покой желая в таз земя, не към земно щаст’е се стремя;
/Ти си сам желание мое - всичко в Тебе имам, о, Христе!/ 2

Бурите във моята душа, виждаш Ти и даваш тишина;
/дай да Те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о, Христе!/ 2

Ти яви тук любовта Своя, що ли чака нас във небеса?
/Радост блика в моето сърце - всичко в Тебе имам, о, Христе!/ 2

Ти си ми опора и покой, крепост и защита, Боже мой.
/Ти блаженство вечно на небе - всичко в Тебе имам, о, Христе!/ 2

Колосяни 3:3

На един хълм далеч

На един хълм далеч бе издигнат груб кръст,
знак ярък на мъка и срам.
Аз обичам тоз кръст, върху който Исус
зарад грешний свят бе прикован.

Пр.: Ще ценя много тоз стар, груб кръст,
докат свърша тоз път кат пришлец,
ще държа здраво тоз стар, груб кръст,
скоро аз ще сменя го с венец.

Скъпия,стар, груб кръст - тъй презрян от света,
за мене е спасение.
За да носи Христос до Голгота тоз кръст,
Свойта слава остави в небе.

Пр.: Ще ценя много...
В този кръст груб и стар с ценна кръв цял покрит,
спасение съзирам аз.
Там пострада Исус и без жал бе убит;
пълна прошка измоли за нас.

Пр.: Ще ценя много…

Ще съм верен докрай, на тоз скъб, стар, груб кръст,
аз този срам ще понеса;
и във слава тогаз, като свърша тоз път,
вечно аз ще царувам с Христа!

Пр.: Ще ценя много...

Йоан 19:17

Не знам защо благодатта Своя

Не знам защо благодатта Своя на мене Бог е изявил,
защо с любов изпратил е Христа, мен грешник е освободил.

Пр.: Но аз знам в кой Бог съм повярвал
и съм уверен, че Той е силен,
да пази що съм Му връчил до последний славен ден.

Не знам как вярата спасителна Христос на мене подари.
Не знам как Словото и вярата изпълниха сърцето ми.

Пр.: Но аз знам в кой...

Не знам как Божия Дух действува, изобличава грешника,
открива в Словота Спасителя, създава вяра в Господа!

Пр.: Но аз знам в кой...

Не знам кога ще срещна аз Христа, във тъмна нощ или в деня!
Дали преди да дойде ще умра, ил’ще ме грабне в облака.

Пр.: Но аз знам в кой...

2 Тимотей 1:12

О, Боже, за нас

О, Боже, за нас е безценен тоз дар,
Ти даде Исуса - Спасител и Цар

Пр.: Алилуя! Тебе слава! Алилуя, амин!
Алилуя! Тебе слава! Во вишних, амин!

Исусе, ний славим и Твойта любов;
пролял Си за нас драгоценна Си кръв.

Пр.: Алилуя! Тебе слава!...

И Тебе, ний хвалим, о, Душе Святи,
на святост и истина извор Си Ти.

Пр.: Алилуя! Тебе слава!...

Откровение 5:9

О, животворящи Дух Свети

О, животворящи Дух Свети, Небесен гост, ела!
С любов гореща разпали /студените сърца!/2

Виж как световна суета плени сърцата ни,
та пренебрегват вечността /и ценни добрини./2

Влез, животворни Дух Свети, всели се Ти у нас
и като пеем, освети /за Бога наший глас./2

Махни далеч вси грехове, сърца ни обнови
и слабите ни умове /със мъдрост просвети./2

О, милий мой Спасител

О, милий мой Спасител, за мен на небеса
остави там обител пълна със чудеса.

Пр.: За мене Ти прие Голготски кръст!
Ти ме спаси, Тебе хвала и чест!

О, милий мой Спасител, в ясли смирен Ти бе.
На слепи бе Церител, за грешните дойде.

Пр.: За мене Ти ...

Спасителю безценен, аз грешник бях пленен,
но съм от Теб изкупен, чрез Твойта кръв спасен.

Пр.: За мене Ти ...

Във Тебе да пребъдвам искам, Исусе мой.
Живот, имот и сили: аз съм напълно Твой.

Пр.: За мене Ти ...

На Теб ще служа смело със воля, ум, сърце.
За любовта Ти чудна ще пея на небе.

Пр.: За мене Ти ...

Йоан 6:38

О, Спасителю благ

О, Спасителю благ, що сме ние пред Теб,
та да помниш Ти във всеки час?
/Всеки час и минута Ти мислиш за мен,
в скръб и грях чувам сал Твоя глас./2

Ако в трудности тук Сатана победи,
ако нямам аз сили в борба,
/знам,че Бог е пред мен, Той със мощ ще смири
в мен греха с мощната Си ръка./2

Ако вярата в мене отпадне съвсем
и в борбата отпадна в Духа,
/и тогава подкрепа пак има за мен
и изчезва от мене скръбта./2

Слаб съм аз, Господи, но Те хваля Христе,
зарад чудните Твои дела.
/Ще живея със Тебе, напред ще вървя,
ще въздавам на Бога хвала./2

Псалом 8:4

О, чудна, славна, свята нощ

О, чудна, славна, свята нощ, небесна светлина
и хор от ангели запя в среднощна тишина.

Пр.: Пеят: Слава, слава во вишних на Бога!
Слава на Бога, мир на всичката земя,
слава во вишних на Бога!

И чуха първи тази вест овчари преа нощта:
"Роди се нам Спасител днес", те казват на света.

Пр.: Пеят: Слава,...

От изток води мъдреци най - светлата звезда,
ливан и смирна, и злато принасят на Христа.

Пр.: Пеят: Слава,...

Дали Христовата любов е трогнала и нас?
И всички ний със ангели ще пеем с весел глас.

Пр.: Пеят: Слава,...

Лука 2:13

Остави дом в небеса

Остави дом в небеса и в бедна ясла се роди.
На всички стана слуга и нов живот ни подари.

Пр.: Ти си наш Бог, слуга и цар!
На всички нас Ти се откри.
Този живот, който Ти ни подари,
нека за Теб да бъде дар!

И колко сълзи проля, скръбта раздра сърцето Ти,
но волята на Отца избра и взе товара ни.

Пр.: Ти си наш Бог...

Виж раните как горят! На свята жертва бе призван.
Творецът на целий свят е прикован, умира сам.

Пр.: Ти си наш Бог...

Нека в моя живот да служа както служи Ти.
За мене пример бъди, Спасителю и Господи!

Пр.: Ти си наш Бог...

Филипяни 2:4-8
Ноти

От смъртта съм спасен

От смъртта съм спасен, в Божий мир въдворен,
от сърцето си вярвам в Исуса!
С тази вяра сега побеждавам греха,
в Сина Божия вярвам аз!

Пр.: Вярвам аз, вярвам аз!
От сърцето си вярвам в Исуса!
Вярвам аз, вярвам аз,
в Сина Божия вярвам аз!

Той от смърт ме спаси - нов живот ми дари,
от сърцето си вярвам в Исуса!
Той е моят покров, неизменен в любов,
в Сина Божия вярвам аз!

Пр.: Вярвам аз...

О, как радвам се аз, Той е с мен всеки час,
от сърцето си вярвам в Исуса!
Ще Му служа сега, ще Го хваля всегда,
в Сина Божия вярвам аз!

Пр.: Вярвам аз...

Деяния 8:37

Отдаваме Ти почит

Отдаваме Ти почит, чест и слава!
Издигаме ръце към Теб, обичаме Те Татко наш!

Велик Си Ти, чудеса извършваш Ти!
Няма никой като Теб! (2)

Пастирю, Христе

Пастирю, Христе на моята душа,
където искаш Ти, ще Те следвам!
Вече съм решил да слушам Твоя глас,
където искаш Ти ме води!

При зелените треви и при бистрите води,
добрият Пастир мой е до мен!
Щом пред мен е планина или тъмна долина-
добрият Пастир мой е до мен!

Псалом 23, Йоан 10:14

Пей алилуя на Христа

Пей алилуя на Христа!(2)
Пей алилуя! (2)
Пей алилуя на Христа!

Исус възкръсна от смъртта!(2)
Исус възкръсна! (2)
Исус възкръсна от смъртта!

Той идва скоро тук за нас!(2)
Той идва скоро!(2)
Той идва скоро тук за нас!

Радост, радост на земята

Радост, радост на земята Бог изпрати чрез Христа.
Лъч Божествен във сърцата, що не гасне никога!

Пр.: Радост, радост непрестанна, нек сме радостни всегда!
Тази светлина блажена не угасва никога.

Бог нас води за ръката във житейските борби;
Той укрепва ни душата; слуша нашите молби.

Пр.: Радост, радост непрестанна...

Със Исусовото име да вървиме все напред.
Само тъй ще устоиме ний до край във този свят.

Пр.: Радост, радост непрестанна...

Грешниците Бог прощава и блаженство им дари.
Чудна радост Той ни дава, огън що във нас пламти.

Пр.: Радост, радост непрестанна...

Филипяни 4:4

Ранен и в кръв потънал

Ранен и в кръв потънал и с тръни на глава,
за присмех Той е станал на хорската мълва.
Що друго Му остава освен срам и позор?
Тъй хулен и без слава е мил на моя взор.

На кръста без пощада със хулни викове
Ти, Господи, пострада за мойте грехове.
О, Ти си мой Спасител, Ти мойто място взе.
И, ето ме, просител при Твоите нозе!

С лице от радост сяйно аз вдигам си чело
към Твойто в кръв обляно, прободено тело.
О, Тебе да прославя и верен Теб до край,
таз смърт аз да забравя, о, Боже мой, не дай!

Йоан 19:2

Само Теб ще хваля

Пр.: Само Теб ще хваля,
(Само) Ти достоен Си за слава!
Давам Ти сърцето си
и името Ти величая аз!

Отче, мой Отче,
идвам аз при Теб с радостно сърце.
Отче, мой Отче, само Теб ще хваля!

Пр.:Само Теб ще хваля...

Исус, мой Исус,
Ти за мен умря, аз да бъда жив.
Исус, мой Исус, само Теб ще хваля!

Пр.:Само Теб ще хваля...

Душе, Святи Душе,
винаги бъди в моето сърце!
Душе, Святи Душе, само Теб ще хваля!

Пр.:Само Теб ще хваля...

Сам, пак сам

Страшно на света е като лъв рикае
И навред ни дебне, чака сатана
Ала ни закриля Божията сила
А Исус невинен, понесе всичко сам

Пр.: Сам пак сам на кръста бе сам
И Моя и твоя грях, сам понесе Исус.

Щом грехът ни смаже и Бог ни накаже,
Плачем и роптаем, питаме: Защо?
Може би боли ни, но Исус невинен,
Но Исус невинен, понесе всяко зло.

Хули и обиди, тежки ни се виждат,
Скръбни сме когато гони ни света
Нас света ни мрази ала преди нази,
Ала преди нази мразеяе Христа.

Свят да съм желая

Свят да съм желая, всякога по - свят!
Бога да позная, както съм познат!
Чист да съм и по - чист в дух, сърце и ум,
верен и по - верен всякога да съм!

Все да се надея аз на Бога мой,
всичко да открия от живота свой.
И да Му възложа всички ми беди,
туй, що днес е тъмно, Той ще изясни.

Тихо и по - тихо скърби да търпя,
вярно и по - вярно в пътя да вървя.
Всеки ден да нося с радост кръста свой
с вяра, че да стигна после на покой.

Горе и по - горе, вън от тъмнина,
близо, все по - близо, до виделина.
Светлина пресвята! Там ще съм блажен
и от грях напълно чист и осветен.

Скоро, все по - скоро, да вървя напред,
ако мъчнотии и да срещам вред.
Боже, туй желая в немощите си,
туй се и старая - помогни ми Ти!

Ефесяни 5:27

Слава во вишних

Слава во вишних! Слушайте! Аз чух чудесен глас;
чух хор велик с един език. /Вести нов свят за нас./3

Мир на земята! Слушайте! Спасител се роди.
За всички нас в тоз грешен свят /Сина Си Бог дари./3

Слава во вишних! Пейте вий! Сам Бог ни посети.
За всяк един Адамов син /Сина Си Бог дари./3

Мир на земята! Пейте вий! Месия се роди.
Запейте с глас: Господ е с нас, /Господ Емануил./3

Пей днес със радост, целий свят! Господ те възлюби.
Нек екне днес добрата вест, /Спасител се роди./3

Псалом 98

Слушам зова на Исуса

Слушам зова на Исуса /3
Вдигни кръста свой и следвай Ме!

Аз ще ида след Исуса, /3
ще Го следвам вярно в пътя Му.

Ще премина вси прегради, /3
ще достигна с Него вечността!

Душо моя, укрепи се! /3
Той ще дойде скоро тук за теб!

На небето в чудна слава /3
ще живея вечно със Христа.

1 Коринтяни 7:20

Със Исуса искам да живея

Със Исуса искам да живея, само с Него искам да вървя.
Цел и път в живота не намирам,само Той излъчва светлина./ 2

Планини, гори, поля, долини аз съзирам в Неговата длан.
Ако Той не беше Водител, аз не бих достигнал Ханаан./ 2

Защитава ме, когато страдам и подслон ми дава всеки ден.
Със любов ме вдига, като падам и утеха жива е за мен./ 2

Аз при Него искам да почивам, Той храна и радост е за мен.
С благодарност всичко Му предавам и всецяло съм освободен./ 2

Тъмна нощ сега е над земята, Той ни кани със любов и мир.
Знам, че с Него само ще живея на небесни, чуден, вечен пир./ 2

Фил. 1:21-24

Твойта кръв ме прави чист

Твойта кръв ме прави чист.
Твойта кръв ми дава живот.
Твойта кръв се проля
за мен на Голгота.

Тази кръв прави ме по-чист,
по-бял от сняг!
Исусе (2), обичам Те!

Ти Си тук сега
и даряваш вечен живот!
Болните Ти целиш
със святата Си кръв!
Господи, Ти живееш в мен сега!
Исусе, Исусе, обичам Те!
Ноти

Творец на всички небеса

Творец на всички небеса, създаде и света;
а най-прекрасното Ти дело - аз!
Ангелите пеят за чудния Ти дар -
една любов, която е без край!

Пр.: Към Теб, Христе, отправям своя зов,
дълбоко скрит във моето сърце!
С най-дивна песен хваля Те сега!
Прекланям се и величая Те!

Творец на всички небеса, създаде и света;
сияеш Ти в духовната тъма!
Откакто ме намери стремя се все към Теб.
С любов и нежност водиш ме напред!

Пр.: Към Теб, Христе ...

Тебе ще видя, Спасителю мой

Тебе ще видя, Спасителю мой,
на Небеса, на Небеса;
щом ме повикаш в небесен покой,
там в небеса, там в небеса!
От изкушения аз съм пленен
и с грехове много обременен:
от тях тогаз ще съм освободен -
там в небеса, там в небеса!

Все, що нареждаш, за мен е добро,
Ти, Боже мой, Ти, Боже мой!
Ти да ме пазиш от всякакво зло,
Ти, Боже мой, Ти, Боже мой!
В Тебе догде е надеждата ми,
враг изкусител не ще повреди:
Ти със Духа Си докрай ме крепи,
Ти, Боже мой, Ти, Боже мой!

И да живея аз още в света,
негов не съм, негов не съм;
готвя си път към небесни врата -
там е мой дом, там е мой дом!
Таз е на моя живот радостта
и все на Тебе принасям хвала:
Теб ще обичам и хваля всегда,
Тебе Христе! Тебе Христе!

1 Петър 3:22

Ти си мой цар

Ти си мой цар, Ти си най-велик
ще пея аз, ще Те хваля днес
В моето сърце си Господар
И нямам други богове
на Тебе само служа
Имам един копнеж
Духът Ти свят без мяра
и жертва на хвала Ти приеми.

Ти си спасителна канара

Ти си спасителна канара - сила на моя живот!
Моя надежда и вдъхновение - Господи, Тебе зова!

Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб,
в Твойта вярност и любов!
Помощ Си за мен във труден ден.
Господи, Теб зова!

Тиха нощ

Тиха нощ! Свята нощ! Цяла земя е в тишина.
Виж витлеемската светла звезда,
мъдреци води от чужда страна,
/гдето Христос се роди./2

Тиха нощ! Свята нощ! Песен сега на похвала.
Ангели пеят със радостен глас,
вест за спасение носят за нас:
/ето Спасител дойде!/2

Тиха нощ! Свята нощ! Цяла земя пей с веселба;
почит на Бога нек всеки даде,
че между нас днес Спасител дойде
/мир за всегда на земя!/2

Лука 2:7

Тоз е денят

Тоз е денят (2), който Бог сътвори (2).
Ще пеем ний (2), ще се веселим(2)!
Тоз е денят, който Бог сътвори .
Ще пеем ний, ще се веселим.
Тоз е денят (2), който Бог сътвори!

Чест и хвала (2) да се носи всегда (2)
за чудний Спас (2), възлюбил и нас (2).
Бог посети ни, от грях спаси!
Нему хвала пей душата ми!
Чест и хвала (2) да се носи всегда!

Царството Божие

Царството Божие търсете най-напред и Неговата слава.
Сърцата ви ще преливат с благодат, алилу, алилуя!

Пр.: Алилуя, алилуя!
Алилуя, алилуя, алилуя!

Не само с хляб ще живее човек, но с живите слова,
казани с обич и милост от Христа, алилу, алилуя!

Пр.: Алилуя...

Искайте с вяра, търсете Го с любов и Бог ще ви даде.
С Исуса вечно ще пеем на небе, алилу, алилуя!

Пр.: Алилуя...

Матей 6:33

Чуйте ангелския глас

Чуйте ангелския глас, как възпява вишний Княз!
Вечна слава нека е, вред благоволение!
Нек земята с небеса радостно запей хвала!
Грешниче, стани, викни: Божий Син се днес роди!
Чуйте ангелския глас, как възпява вишний Княз.

Ангелският хор възпя туй Детенце в яслата;
тъй очаквано дойде да дари спасение.
От девица се роди, Бог във плът ни се яви.
Поздравете Господа, Който се всели в света!
Чуйте ангелския глас, как възпява вишний Княз.

Слава Тебе, вишний Княз! Вечна правда си за нас.
Ти яви виделина и живот всред тъмнина.
Земна слава Ти презря и на кръст за нас умря,
да ни вдигнеш от праха и избавиш от греха.
Чуйте ангелския глас, как възпява вишний Княз.

Лука 2:14

Щом пътят пред тебе

Щом пътят пред тебе се вие в мъгла, запей и нагоре тръгни
Исус сам остави най-светла следа и каза: След Мене върви!

Пр.:Запей и тръгни с алилуя, амин, запей алилуя, амин!
Не гледай надолу на тази земя и вярвай ще стигнеш върха.

Дори лъвове да те следват така, напред ти върви не се бой,
защото със силна, могъща ръка пред тебе застанал е Той.

Пр.:Запей и тръгни...

И пътят в затвора дори да върви, за вярата ти се хвани.
Спомни си за Павел и Сила тогаз, как Бог беше с тях всеки час!

Пр.:Запей и тръгни...

Захвърлиха в огъня трима в пеща, но чудно избави ги Бог.
А царя в почуда видя сам това - прослави той техния Бог.

Пр.:Запей и тръгни...

Данаил 3,6 Деян.16

Щом сме събрани

Щом сме събрани - Исус е тук!
Щом сме в общен’е - Исус е тук!
В кръвта умити, силни в Духа,
Църква Христова - Божии чада!

Матей 18:20
Исус Христос идва скоро! Ела Господи!